Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie o obniżenie taryf za wodę i ścieki o 10 proc.

9,10 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, a nie jak obecnie 10,11 zł – taką kwotę już niebawem zapłacą mieszkańcy Chełma. Miasto czeka na uprawomocnienie się decyzji. Nowe taryfy wejdą w życie po jej publikacji – prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja. Docelowo powinno się to przełożyć na oszczędność rzędu 150-300 zł w skali roku przy średnim zużyciu 4-osobowej rodziny.

– To kolejny krok w stronę obniżania kosztów życia w naszym mieście – podkreśla prezydenta Chełma Jakub Banaszek. – Jesteśmy jednym z niewielu samorządów w skali kraju, który zdecydował się na złożenie wniosku o obniżkę taryfy za wodę i ścieki. Aż 94 proc. wnioskujących założyło bowiem podwyżkę cen – dodaje.

https://twitter.com/Jakub_Banaszek/status/1382280412576243712

Spółka MPGK Chełm przygotowując wniosek do Wód Polskich określiła cenę brutto za dostarczenie wody w wysokości 3,21 zł/m sześc., przy obecnej cenie 3,59 zł/m sześc. Z kolei wnioskowana kwota za usługę odprowadzania ścieków została ustalona na poziomie 5,89 zł/m sześc., przy dotychczasowej 6,52 zł/m sześc.

Obniżka cen w nowym wniosku taryfowym była możliwa dzięki przeprowadzonej w spółce reorganizacji, redukcji kosztów oraz efektywnemu zarządzaniu.

Zamiar obniżenia stawek taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków władze miasta zapowiadały jeszcze w ubiegłym roku.

– Wiele razy podkreślałem, że ceny wody w Chełmie są za wysokie i cały czas to podtrzymuję. Nowa taryfa przygotowana przez miasto i MPGK na pewno będzie niższa – mówił Jakub Banaszek w 2020 roku podczas jednej z konferencji prasowych.

Czytaj więcej

Skomentuj