Zakończyła się budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Chełmży. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a całkowity koszt projektu wyniósł ponad 11 mln zł. Unijne dofinansowanie stanowiło prawie 7 mln zł.

W ramach projektu zbudowano około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, prawie 5 km kanalizacji deszczowej oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych i dwie przepompownie wód deszczowych na terenie miasta Chełmża. W wyniku realizacji projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 1,5 tys mieszkańców oraz 4 podmioty gospodarcze. Po zakończeniu projektu skanalizowanie terenu objętego inwestycją wzrośnie o 10 % tj. do 70%.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ze środków unijnych na przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową skorzystało pięć podmiotów. Dotychczas zrealizowano inwestycje na kwotę blisko 100 mln zł. Pieniądze te przekazane zostały za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który pełni rolę instytucji wdrażającej PO IiŚ.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj