Fortum jest zainteresowane współpracą z lokalnymi samorządami w zakresie budowy spalarni śmieci w Polsce – informuje serwis WNP.pl

– Produkcja typu waste-to-energy jest nieuciążliwa dla środowiska naturalnego i otoczenia społecznego zakładów. Utylizacja odpadów jest źródłem energii i jednocześnie dobrą alternatywą dla ich składowania. W 2007 roku 1,6 TWh energii produkowanej przez Fortum pochodziło z odpadów, co odpowiada 5 proc. zużyciu paliw w koncernie, bez paliw nuklearnych – przekonuje Karol Kraszewski, dyrektor regionalny Polski północnej Fortum Power and Heat Polska.

Fortum chce rozwijać projekty waste-to-energy w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami oraz przedsiębiorstwami komunalnymi. Celem jest stworzenie łańcucha, na który składają się wytwórcy odpadów, komunalne przedsiębiorstwo oczyszczania, władze lokalne, producent i sprzedawca energii oraz odbiorcy końcowi.

źródło: WNP.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj