Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru oraz wykluczenie chińskiej firmy Shanghai Electric Power Construction (SEPC) z postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (spalarni odpadów) w Warszawie..

Powodem wykluczenia SEPC był brak wiarygodności referencji chińskiej firmy. Wyjaśnienia złożone przez nią w czasie rozpraw nie przekonały Krajowej Izby Odwoławczej. Chiński oferent otrzymał szansę, aby przed KIO okazać kolejne dokumenty, z których wynikałoby, że posiada stosowne doświadczenie. Dokumentów tych jednak nie przedstawił.

Komisja przetargowa starała się, wykorzystując narzędzia i możliwości przewidziane prawem zamówień publicznych, zweryfikować oferty złożone w przetargu, w tym ofertę chińską.

Orzeczenie KIO wskazuje, że informacje i dokumenty przekazywane przez SEPC wprowadziły Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie w błąd. W uzasadnieniu wyroku czytamy: „Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd co do spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (…) Z powyższego wynika, że po stronie Zamawiającego mogło powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek przedstawionych przez Przystępującego informacji”.

MPO, zgodnie z wyrokiem KIO, jest zobowiązane unieważnić wybór oraz wykluczyć SEPC z przetargu na modernizację i rozbudowę instalacji do odzysku energii z odpadów. W przetargu pozostaje jeszcze oferta konsorcjum CNIM PORR.

Ewentualny wybór nowego wykonawcy umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2019 r. Alternatywą jest ponowne ogłoszenie przetargu. Oba warianty
są obecnie analizowane.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Tragedia. Ile Warszawa ma czekać na nowoczesną spalarnię :/ Najpierw blokował wojewoda a teraz ściemniała chińska firma

Skomentuj