Czy dbałość o przyrodę można pogodzić z rozwojem gospodarczym? Na ile wywiązujemy się ze zobowiązań wobec unijnej polityki energetyczno-klimatycznej do 2020 r.? Odpowiedzi szukali w poniedziałek w Warszawie uczestnicy Forum Ochrony Środowiska.

Jednodniową konferencję zorganizowała Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) oraz Stowarzyszenie Dialog i Rozwój, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, czy minister środowiska Maciej Grabowski. – Za nami 25 lat sukcesów w ochronie środowiska, ale czy zrobiliśmy już wszystko? – pytała otwierając forum Dorota Jakuta, prezes IGWP. – Na pewno zrobiliśmy wielki skok, ale przed nami ciągle nowe wyzwania. Z perspektywy Brukseli, mamy wciąż duże niedomagania w obszarze energetyki. Musimy teraz skupić się zwłaszcza na ochronie powietrza – mówił Jerzy Buzek, który podkreślał również znaczenie i rolę jaką odegrały w ostatnich latach Wojewódzkie i Narodowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. – To jest wzorcowe rozwiązanie w Unii Europejskiej – mówił Buzek.

Były premier w trakcie forum wziął udział w panelu dyskusyjnym „UE 2020 strategia wyzwań, wyzwania dla strategii.” – Konieczne jest żeby ci, co stawiają na ochronę środowiska widzieli także konieczność przezwyciężenia kryzysu. Nikt nie rezygnuje z ochrony środowiska, musimy tylko złapać równowagę. Czas na reindustrializację – na nowoczesny proekologiczny przemysł, który daje nowe miejsca pracy – mówił Buzek.

Z kolei minister Grabowski podkreślał, że Polska jest dziś najlepszym przykładem, że zrównoważony rozwój jest możliwy. – Ograniczając emisję CO2 i pyłów, pozostajemy na tym samym poziomie konsumpcji. Źródła zanieczyszczenia leżą dziś gdzie indziej niż kiedyś, to już nie przemysł jest głównym winowajcą. Teraz mamy problem z niską emisją – z gospodarstw domowych i środków transportu – zwracał uwagę minister środowiska.

Podczas imprezy organizowanej przez IGWP nie mogło zabraknąć również mocnego głosu w sprawie gospodarki wodno-ściekowej. – W tym obszarze  przed nami są naprawdę wielkie wyzwania, być może o tyle trudniejsze, że zmiana musi nastąpić w naszych głowach i naszym myśleniu – powiedział Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. –  Musimy podnieść rangę gospodarki wodnej na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Musimy wiele poprawić w rozmowach z Komisją Europejską, która mocno przygląda się naszym projektom. Musimy przekonać społeczeństwo do ekonomicznej wartości wody nie tylko w kranie i butelce, ale i w rzece i jeziorach – dodał.

Prezes KZGW zwrócił także uwagę na konieczność myślenia nie tylko o rozwiązaniach technicznych, ale i służących zwiększaniu bezpieczeństwa, a więc lepszym ostrzeganiu i prognozowaniu powodzi. – To powoduje, że straty są niższe co dla budżetu państwa bardziej się opłaca. Stawiajmy na prewencję a nie usuwanie skutków – apelował Sumisławski.

W drugiej części forum zorganizowano dwie dodatkowe sesje poświęcone polityce energetycznej i odnawialnym źródłom energii oraz kierunkom działań w gospodarce wodnej w najbliższych latach.

Warszawskie wydarzenie odbyło się pod patronatem m.in. miesięczników Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja oraz Czysta Energia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj