Rozproszone przepisy stwarzają coraz więcej problemów, potrzebne jest ich ujednolicenie, dlatego skierowałem do wykazu prac legislacyjnych projekt rozporządzenia o powołaniu komisji kodyfikacyjnej ds. Prawa Samorządu Terytorialnego – poinformował w środę minister w KPRM Michał Cieślak

Michał Cieślak jest odpowiedzialny w rządzie m.in. za projekt “Samorząd 3.0”.

Samorząd 3.0.

Ogłoszony w lutym zeszłego roku przez Cieślaka Projekt Samorząd 3.0. dotyczy identyfikacji barier w rozwoju samorządów. Zgodnie z założeniami propozycje powinny być ukierunkowane m.in. na ułatwienie realizacji inwestycji rozwojowych o znaczeniu pożytku publicznego, nowe źródła finansowania samorządów oraz poprawę jakości usług publicznych. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe i pozarządowe oraz obywatele, mogą nadsyłać propozycje do 31 maja 2021 roku.

W środę, podczas konferencji prasowej w KPRM, minister Cieślak podsumował prace Rady Naukowej ds. Prawa Samorządu Terytorialnego dotyczące konsultacji projektu “Samorząd 3.0 – rozwój bez barier+”, która przeanalizowała propozycje zgłoszone podczas konsultacji i wypracowała na tej podstawie wnioski oraz rekomendacje.

“Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej podjąłem decyzję o skierowaniu do wykazu prac legislacyjnych projektu rozporządzenia w przedmiocie powołania komisji kodyfikacyjnej” – oświadczył Cieślak.

Potrzebne ujednolicenie przepisów

Jak uzasadnił, “rozproszone przepisy stwarzają coraz więcej problemów, budzą coraz więcej wątpliwości i utrudniają stosowanie prawa w jednostkach samorządu terytorialnego”. Podkreślił, że “kodyfikacja to proces uporządkowania prawa, ujednolicenia, ale przede wszystkim wprowadzenia rozwiązań, które likwidują bariery rozwojowe w samorządzie terytorialnym”.

Według ministra w KPRM, w skład Komisji kodyfikacji prawa samorządowego wejdą samorządowcy, związki i organizacje, autorytety świata nauki, biznesu, gospodarki, polityki, ale też doradcy, twórcy reformy samorządowej. “Mam oczywiście świadomość, że ten proces nie nastąpi szybko, ale należy rozpocząć ten proces już teraz” – oświadczył. W Minister zapowiedział, że “to nie będą rewolucyjne zmiany, a raczej proces ewolucji w zakresie legislacji samorządowej”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj