1 / 4

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane w zakresie jednego z siedmiu etapów rozbudowy cmentarza komunalnego w Gorzowie Wlkp. i związanej z tym działaniem przebudowy ul. Wyczółkowskiego.

W ramach zamówienia, wybrany wykonawca – firma Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Łozienicy, zobowiązał się do budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z układem skrzynek rozsączających, budowy przyłączy wodociągowych, stworzenia ciągów pieszych z kostki betonowej, ukształtowania terenu pod pochówki, a także budowy ogrodzenia i punktów czerpalnych wody oraz wyposażenia terenu w osłonięte kosze na odpady.

Dzięki rozbudowaniu cmentarza, możliwe będzie zlokalizowanie w sumie 738 pochówków w tym: 609 pochówków zwykłych, 69 rodzinnych i 60 grobowców.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem terenu do użytkowania planowane jest w październiku br. W następnych latach będą rozbudowywane sukcesywnie kolejne podetapy rozbudowy cmentarza komunalnego.

Inwestycją towarzyszącą rozbudowie nekropolii jest przebudowa ul. Wyczółkowskiego. Wykonawcą tych robót jest firma INFRAKOM z siedzibą w Kościanie. W ramach zadania planowane jest wykonanie prac budowlanych, które poprawią stan techniczny elementów zagospodarowania terenu służących do zapewnienia komunikacji samochodowej oraz pieszej w obszarze ul. Wyczółkowskiego. Przebudowany  zostanie odcinek jezdni ul. Wyczółkowskiego na długości 283 m wraz z włączeniami na skrzyżowania, przebudową oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED i kanalizacji deszczowej.

Przebieg jezdni został zaprojektowany w przybliżeniu po śladzie istniejącej jezdni oraz przy zachowaniu dotychczasowej szerokości (6m). Wzdłuż jezdni zaplanowano wykonanie chodników wraz z remontem schodów terenowych oraz miejsc parkingowych (38 szt.). Na przejściu dla pieszych zaprojektowano sygnalizację świetlną (wzbudzaną) z zastosowaniem sygnalizatorów akustycznych.

W ramach zadania planowane jest również wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci ogrodzeń segmentowych, balustrad, oznakowania pionowego i poziomego co poprawi  bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 15.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest w listopadzie 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj