Kryzys gospodarczy dotknął niemal wszystkie branże, nie ominął też śmieci. Dziś w redakcji “Przeglądu Komunalnego”spotkają się przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych i samorządów, aby wspólnie zastanowić się nad sytuacją, w jakiej znalazły się podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Uczestnikami debaty będą fachowcy z branży gospodarki odpadami z Wielkopolski, m.in. Poznania, Kalisza, Śremu i Lubonia.
 
Gościem spotkania będzie także Wojciech Janka, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Bedą oni dyskutować m.in. o tym, jaka w zaistniałej sytuacji powinna być rola samorządu, państwa, organizacji odzysku, przemysłu przetwórczego.
 
Jednym z głównych punktów spotkania będzie kwestia poziomu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów. Omówione mają też być kosekwencje spowolnienia gospodarczego dla selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.
 
Spotkanie poprowadzi Magdalena Dutka, redaktor naczelna "Przeglądu Komunalnego".


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj