Od października do listopada dwa tysiące rolników z całego Mazowsza ma szansę wziąć udział w szkoleniach dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Organizatorem szkoleń jest urząd marszałkowski.

Jednodniowe szkolenia odbędą się w 25 miastach powiatowych Mazowsza. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób postępować z odpadami w tym w szczególności odpadami niebezpiecznymi. Są to m.in. odpady zawierające azbest, zużyte baterie i akumulatory czy opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, oleje odpadowe, zużyte opony, odpady weterynaryjne i padłe zwierzęta.

Pozyskana w ten sposób wiedza ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się przez rolników o dopłaty bezpośrednie. Wymagana w tym wypadku dobra praktyka rolnicza nakazuje właściwe postępowanie z odpadami.

Celem wykładów jest także uczulenie rolników na potrzebę dbania o środowisko naturalne. Wykłady dotyczyć będą również znaczenia planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, województwa, powiatu i gminy, a także roli mieszkańców w budowie systemów zbierania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. na czym polega i co daje selektywne zbieranie odpadów, jakie są zasady ich segregacji. Szczegółowo omówione zostaną także zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenach wiejskich. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają także wyczerpujące materiały szkoleniowe.

– Mamy nadzieję, że dzięki szkoleniom rolnicy dowiedzą się jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi. Wiedzy na ten temat jest cięgle zbyt mało i bardzo ważne aby docierać z nią także do rolników, którzy prowadząc własne gospodarstwa, mają z tego typu odpadami do czynienia – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Koszt tegorocznych szkoleń to ok. 150 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkolenia przeprowadzi Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj