Columbus Energy wprowadza usługę “Prąd jak Powietrze”, opartą na dystrybucji energii pochodzącej z OZE. Osoby posiadające domowe instalacje fotowoltaiczne będą mogły odebrać 100 proc. energii zmagazynowanej w sieci.

Usługa dystrybucji energii “Prąd jak Powietrze” ma pozwolić na bezpłatne magazynowanie w sieci nadwyżki energii wytworzone przez instalację fotowoltaiczną i odbierać je w systemie 1:1. Co istotne, niewykorzystane nadwyżki energii są traktowane bezterminowo, co oznacza, że klient będzie mógł z nich korzystać przez cały okres trwania umowy z Columbus. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku energetycznym.

– Innowacyjność usługi “Prąd jak Powietrze” polega na tym, że 100 proc. energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną trafi z powrotem do klienta, bez żadnych dodatkowych opłat – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. – Dodatkowo, zmotywujemy prosumentów do świadomego zarządzania tą energią, oferując im monitoring pracy i zużycia energii z dnia na dzień.

Spółka wprowadzi usługę w trzech etapach. Etap pierwszy będzie polegał na bilansowaniu energii w taryfie G12 w strefie 2. Oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii będzie można wykorzystać w 100 proc. w godzinach pozaszczytowych (w weekendy i dni wolne od pracy oraz codziennie od 13 do 15 i od 22 do 6). Dzięki nabyciu spółki Vortex Energy – Obrót, zajmującej się obrotem energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, Columbus już niebawem będzie mógł zawierać z klientami umowę kompleksową (obejmującą sprzedaż energii oraz jej dystrybucję), która umożliwi takie bilansowanie.

Drugim etapem wdrożenia usługi będzie szerokie bilansowanie 1:1, we wszystkich strefach taryfy G12, niezależnie od dnia tygodnia i godziny, bez ograniczeń dla wszystkich prosumentów. Etap ten zostanie wdrożony, gdy liczba obsługiwanych przez firmę liczników osiągnie odpowiednią skalę. Cennik za energię elektryczną będzie taki sam jak od państwowego dostawcy.

Trzecim etapem będzie tokenizacja wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain, która umożliwi przekazywanie i odbieranie jej w dowolnym miejscu.

– Jeżeli klient nadprodukuje energię i zmagazynuje ją w Columbusie, to będzie mógł ją odebrać w dowolnym miejscu w Polsce – tłumaczy D. Zieliński. – Żeby to zrobić, potrzebna jest technologia blockchain, z systemem bilingowym, rozliczeniowym, którą dostarczy irma Nexity. Technologia ta zostanie wprowadzona przy pomocy dedykowanej aplikacji ColumbusOS, dzięki której klienci będą mogli zarządzać wyprodukowaną energią oraz jej nadwyżkami, np. przekazywać lub sprzedawać innym użytkownikom.

Tokenizacja umożliwi w przyszłości działalność charytatywną na rzecz walki z ubóstwem energetycznym. Prosumenci posiadający nadwyżki wyprodukowanej energii, będą mogli przekazywać je potrzebującym, którzy mają problemy uregulowaniem płatności za energię.

Czytaj więcej

Skomentuj