Coraz więcej samorządów wprowadza nowe, wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od początku maja dwa razy więcej niż dotychczas płacą np. mieszkańcy domków jednorodzinnych w Lubartowie i pięciu okolicznych gminach.

O zmianach poinformował związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zrzeszający 6 gmin (Lubartów, Miasto Lubartów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki). Miesięczna stawka opłaty wynosi  obecnie 11 zł od osoby w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób oraz 12 zł od osoby w przypadku nieruchomości, którą zamieszkuje nie więcej niż 5 osób. Nowe ceny są dwa razy wyższe niż wcześniej. Przy odpadach niesegregowanych stawki te wynoszą odpowiednio 20 i 22 zł od osoby.

Rosną koszty, to rosną opłaty

Jak tłumaczy zarząd związku decyzja o zmianie stawek wynika faktu, że wnoszone dotychczas opłaty nie pokrywały rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami. „Głównym czynnikiem kształtującym koszty funkcjonowania systemu są wydatki na odbiór odpadów przez regionalną instalację przetwarzania odpadów w Lublinie. Na wysokość opłat ma wpływ ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów w sektorze domów jednorodzinnych  znacznie przekracza założenia przyjęte przy ustalaniu opłaty w 2013 roku” – wyjaśniają w specjalnym komunikacie władze Związku. Zwracają też uwagę, że struktura odbieranych odpadów z punktu widzenia kosztów ich zagospodarowania jest niekorzystna. W masie odbieranych odpadów komunalnych znaczną część stanowią bowiem odpady zmieszane, popiół i odpady zielone, czyli odpady, których koszt zagospodarowania jest bardzo wysoki. Tylko w 2014 r. z sektora budynków jednorodzinnych odebrano 494 tony popiołu i 247 ton odpadów zielonych.

Lepsze usługi plus inwestycje

Podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami ma także związek z podniesieniem jakości świadczonych usług poprzez większą niż dotychczas częstotliwość odbioru frakcji suchej. Poprzednio frakcja sucha była odbierana raz na dwa miesiące, w okresie od maja do września będzie odbierana raz w miesiącu.

Władze związku podkreślają też, że podejmują działania w kierunku ograniczenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z nich jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej w ramach projektu finansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W ostatnich dniach samorząd Miasta Lublin zdecydował, że będzie partycypował w kosztach tej  inwestycji. „Oznacza to, że najprawdopodobniej już w 2017 r. odpady z Lubartowa nie będą wożone do Lublina, lecz do pobliskiej Wólki Rokickiej, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów transportu oraz kosztów przetwarzania strumienia odpadów” – czytamy w komunikacie związku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. koszty rosną tylko u mieszkańców w gospodarce odpadami trochę się zmienia, nie na tyle jednak aby dwukrotnie podwyższać stawki !! W imię ustawy o odpadach rząd wyjął z naszych portfeli jeszcze więcej pieniędzy ale czy on cośz tego ma ?

Skomentuj