W Tarnowskich Górach oddano do użytku Centralną Oczyszczalnię Ścieków, która powstała w ramach pierwszej fazy projektu “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach”.

Oczyszczalnia w dni suche oczyszcza 4,5 tys. metrów sześciennych na dobę, a w deszczowe – 6,5 tys. m sześc.  Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 55,5 tys. m kw. Znalazły się tam m.in. kraty, piaskowniki, pompy, napowietrzacze i kotłownia na biogaz. Aby dodatkowo zneutralizować zapachy, posadzono tam kilkaset drzew i krzewów.

Uruchomienie nowego obiektu pozwoliło na zamknięcie starej, kilkudziesięcioletniej, oczyszczalni "Śródmieście" w tarnogórskiej dzielnicy Lasowice. Jej działanie było bardzo uciążliwe dla mieszkańców, którzy przez lata skarżyli się na nieprzyjemne zapachy.

Koszt pierwszej fazy inwestycji pod nazwą "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Śródmieście", w ramach której wybudowano oczyszczalnię, to 156 mln zł. Wkład miasta wyniósł prawie 56 mln zł, a dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" – 93,3 mln zł, co stanowi 60 proc. kosztów całkowitych. Wkład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach to 6,5 mln zł.

W 2014 r. ma się zakończyć drugi etap budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach. Obejmie rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Repty i Leśna. Ta część inwestycji będzie kosztowała 113 mln zł, z czego 75,5 mln zł pochodzi z Funduszu Spójności.

źródło: dziennikzachodni.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj