Biznes energetyczny staje się coraz bardziej złożony oraz wymaga przetwarzania coraz większej ilości danych. Cała branża w najbliższych latach przejdzie transformację cyfrową, która zmieni jej oblicze. Już niebawem wszyscy profesjonalni uczestnicy rynku energii będą dostosowywać swoje systemy do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Bezpośrednim efektem wprowadzenia CSIRE będzie scentralizowany sposób przetwarzania danych.

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiej energetyki. System będzie gromadzić informacje powiązane z procesami oraz zwiększy interakcje pomiędzy podmiotami rynku energii elektrycznej w Polsce. Założenia CSIRE zostały zawarte w nowelizacji Prawa Energetycznego w 2021 roku*. Dokument ten zakłada utworzenie i wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Jednym z celów działalności OIRE będzie m.in. uruchomienie i zarządzanie CSIRE.

Czytaj więcej

Skomentuj