Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano rekomendacje cyberbezpieczeństwa dla sektora wodno-kanalizacyjnego.

Sektor wodno-kanalizacyjny jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej państw i obejmuje zarówno obiekty zarządzane przez administrację rządową, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. W środę, 24 marca będą o tym mówić także prelegenci webinarium „Cyberbezpieczeństwo w branży wod-kan”.

„W ostatnim czasie, w różnych częściach świata, zaobserwowano wzrost liczby incydentów cyberbezpieczeństwa oraz ataków na obiekty zapewniające zaopatrywanie w wodę pitną, w tym jej uzdatnianie oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” – czytamy w komunikacie.

Opracowane rekomendacje zawierają zestaw zaleceń bezpieczeństwa, których wdrożenie – jak piszą eksperci – znacząco podniesie odporność przemysłowych systemów sterowania w obiektach świadczących usługi wodno-kanalizacyjnych.

Autorzy wymieniają też kilka najbardziej spektakularnych ataków na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Piszą także o znanych szczegółach, przyczynach i skutkach tych ataków. Pełną treść rządowego dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj