„Las Aniołowski. Przewodnik po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej” to tytuł kolejnego wydawnictwa Urzędu Miasta opowiadającego o częstochowskiej faunie i florze.

Tym razem intencją pomysłodawców było stworzenie wydawnictwa zachęcającego do odwiedzenia Lasu Aniołowskiego, jednego z największych kompleksów zieleni na terenie Częstochowy (65,5 ha).  Przewodnik jest jednocześnie źródłem informacji o przyrodzie. Będzie można do niego sięgnąć siedząc na ławce przy leśnej alejce, kiedy naszą ciekawość wzbudzi np. konkretne drzewo, ptak czy owad. Będzie też zapewne znakomitą pomocą dydaktyczną dla dzieci i młodzieży częstochowskich szkół.

Las Aniołowski leży pomiędzy dzielnicami Północ i Wyczerpy i rozciąga się pomiędzy ul. Wały Dwernickiego na południu, a ul. Sojczyńskiego-Warszyca na północy. Dzięki swoim naturalnym walorom oraz prowadzonym głównie w latach 2007-2009 pracach renowacyjnych i remontowych stał się atrakcyjnym celem wycieczek i spacerów częstochowian. Obecnie ma charakter rozległego parku leśnego z ciekawym układem alejek spacerowych, ścieżką zdrowia, ławkami oraz przyrodniczą ścieżką edukacyjną, której poświęcony jest przede wszystkim omawiane wydawnictwo.

Przewodnik podzielono na 21 rozdziałów, które nazwano przystankami. I tak: pierwszy opowiada o roli lasu, 2 poświęcony jest budowie warstwowej lasu, 3 – drzewostanowi, 4 – siewkom i nasionom, 5 – podszytowi, 6 – runu lesnemu, 7 – bluszczowi pospolitemu, 8 – ściółce leśnej, 9 – ogniowi i innym zagrożeniom, 10 – murszejącemu drzewu, 11 – ekosystemowi leśnemu, 12 – kręgowcom, 13 – ssakom, 14 – ptakom, 15 – gadom i płazom, 16 – bezkręgowcom, 17 – owadom, 18 – ślimakom, pajęczakom, 19 – ptakom, 20 – skrzynkom lęgowym, a 21 – niezwykłym przystosowaniom zwierząt.

Przewodnik jest bogato ilustrowany, znalazły się w nim dziesiątki zdjęć roślin i zwierząt Lasu Aniołowskiego, a także rysunki i tabele. Wydawnictwo powstało w ramach zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Tekst przewodnika: Blanka Adamska i Ewa Rydzek
Zdjęcia: Kamila i Bogusław Binkiewicz, Jacek i Damian Celińscy, Stanisław Czyż, Zbigniew Krzyszczyk, Nikodem Maczyński, Krzysztof Pierzgalski, Szymon Rydzek, Karina Uchrońska, Anna Makuch, Mentor s.c. 
Zespół redakcyjny: Sławomir Jończyk (prowadzący),  Blanka Adamska i Ewa Rydzek
Projekt i skład, projekt okładki: „E-SEE Group” Paweł Kolbe
Druk: Częstochowskie Zakłady Graficzne
Nakład: 1000 egzemplarzy, format A5

źródło: czestochowa.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj