Po zakończonej w lecie budowie przez Miejski Zarząd Dróg ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kilińskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa częstochowskiego magistratu niebawem przystąpi do uporządkowania zadrzewienia przyulicznego.

Wymiana drzew będzie dotyczyć głównie wschodniej strony ulicy na odcinku od ul. Dembińskiego do ul. Dekabrystów. Po stronie zachodniej zostanie usuniętych jedynie kilkanaście drzew.

Stare klony pospolite – 56 sztuk – zostaną wycięte z powodu złego stanu zdrowotnego oraz kolizji ze skrajnią jezdni. Drzewa zostały zniekształcone w przeszłości przez cięcia techniczne niezbędne z uwagi na napowietrzną linię niskiego napięcia, rosną ponadto bardzo blisko krawędzi jezdni. Uznano, że cięcia pielęgnacyjne nie będą w tych warunkach skuteczne.

Sporządzony przez WOŚRiL w porozumieniu z MZD plan nasadzeń przewiduje posadzenie 75 sztuk nowych drzew lipy węgierskiej w odmianie Brabant o obwodach pni ok. 25-30 cm i wysokości 4 m (takich samych jakie ostatnio sadzono przy Alei Jana Pawła II). Układ drzew będzie umożliwiał ewentualne usytuowanie niezbędnych parkingów po wschodniej stronie ulicy zapewniając jednocześnie regularność zadrzewienia.

Prace powinny zostać zakończone na przełomie listopada i grudnia.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj