Do marca 2010 roku w Olsztynie będą montowane podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Łyny.

Jest to kontrakt 03A – Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do rzeki Łyny część II – zamówienie częściowe nr 2.

Głównym odbiornikiem wód deszczowych z terenu Olsztyna jest rzeka Łyna. Na całym jej biegu znajdują się ujścia kolektorów deszczowych. Istotnym problemem jest brak systemu podczyszczania odprowadzanych wód oraz zły stan techniczny istniejących urządzeń. Realizowana inwestycja ma na celu ochronę wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń ropopochodnych oraz zawiesiny łatwoopadającej. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości środowiska, przyspieszy osiągnięcie zgodności z prawodawstwem ochrony środowiska UE.

Prace polegają między innymi na:
– wbudowaniu separatorów lamelowych w istniejących osadnikach
– budowie nowych osadników wirowych lub o przepływie poziomym z separatorami lamelowymi.

Realizacja zamówienia rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Cena zamówienia wynosi 4 698 216,56 Euro. Zamówienie obejmuje 30 podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Łyny.

źróło: olsztyn.eu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj