Rejon Kołobrzeg jako pierwszy kończy inwestycje unijnego projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Efekt to nowoczesna sieć wodociągowo-kanalizacyjna w siedmiu gminach. W całym dorzeczu Parsęty z kończących się inwestycji korzystać będą mieszkańcy 22 gmin.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” to jedno z największych przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych, współfinansowanych przez UE w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem 22 gminy województwa zachodniopomorskiego. Prace projektowe i roboty budowlane realizowane były w trzech Rejonach: Kołobrzeg, Białogard i Szczecinek i trwały pięć lat.

Jako pierwszy zakończenie robót budowlanych melduje Rejon Kołobrzeg, w którym na poprawę jakości wody i bezpieczeństwo sanitarne wydano blisko 68 milionów euro. Dzięki dotacji z UE powstało tam około 450 km sieci kanalizacyjnej i 600 przepompowni ścieków, ponad 270 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 10 stacji uzdatniania wody.

– Skala inwestycji jest olbrzymia – komentuje Waldemar Miśko, Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. – Bez wsparcia unijnego poszczególnych gmin nie byłoby stać na zrealizowanie inwestycji na tak dużą skalę oraz w tak szybkim tempie. Ważny jest połączony efekt inwestycji w całym dorzeczu, to on gwarantuje mieszkańcom dostęp do czystej wody oraz bezpieczeństwo ekologiczne – dodaje.

Rejon Kołobrzeg jako lider projektu pierwszy kończy unijne inwestycje poprawiające jakość życia i stan środowiska naturalnego. W ramach projektu w gminie Gościno powstały 122 przepompownie ścieków, ponad 73 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 45 km – wodociągowej. W nowoczesne stacje hydroforowe zamieniono stacje uzdatniania wody w miejscowościach Ząbrowo, Gościno, Kamica i Wartkowo. W gminie Rymań powstało 145 przepompowni, ponad 70 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 40 km sieci wodociągowej. Zmodernizowana została stacja wodociągowa w miejscowościach Gorawino i Rymań. W gminie Sławoborze z kolei mieszkańcom służyć będą 74 przepompownie oraz sieć wodociągowa (ok. 30 km) i kanalizacyjna (ponad 72 km). Dodatkowo w tym rejonie zmodernizowano stacje wodociągowe w miejscowościach Sławoborze, Słowieńsko, Rokosowo, Ciechnowo, Międzyrzecze i Kalina. W gminie Siemyśl powstało aż 120 przepompowni ścieków; tamtejsza nowa sieć kanalizacyjna mierzy ponad 88 km a wodociągowa – ponad 64 km. W ramach kontraktu powstały stacje hydroforowe w miejscowościach Charzyno, Nieżyn i Trzynik. W Kołobrzegu i Ustroniu Morskim na poprawę jakości wody i bezpieczeństwo gospodarki ściekami wydano najwięcej, bo ok. 15 mln złotych. Powstało 59 przepompowni ścieków w gminach, w tym 2 samym Kołobrzegu, oraz sieć kanalizacyjna (ponad 96 km) i wodociągowa (ponad 34 km). W miejscowości Bagicz rozbudowana została stacja hydroforowa w stacji uzdatniania wody. Skorzystała także gmina Dygowo, wybudowano tam 80 przepompowni ścieków oraz sieć kanalizacyjną (ponad 55 km) i wodociągową (ponad 60 km). Za unijne pieniądze w miejscowości Włościborz zlikwidowano stację uzdatniania wody z zamianą na hydrofornię. Zmodernizowana została stacji hydroforowa w miejscowości Dębogard.

– Gminy województwa zachodniopomorskiego mają teraz szansę korzystać z nowoczesnych mediów na takim samym poziomie jak inne regiony Unii Europejskiej – podkreśla Waldemar Miśko, Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. – Warto teraz skorzystać z preferencyjnych warunków przyłączania się do systemu, by poprawić standard życia mieszkańców oraz jakość terenów inwestycyjnych. Jesteśmy to winni także regionowi, którego atutem jest nieskażona natura – dodaje. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj