Zakończyła się tegoroczna edycja Kampanii „Czyste Plaże”. Objęła ona zasięgiem setki tysięcy osób, które spędzały wakacje na plażach Bałtyku od lipca do września. Docelową grupą, do której skierowana była oferta warsztatów, były dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca nad morzem w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Uczestnicy warsztatów zebrali około 40 tysięcy puszek po napojach.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży były warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL przygotowała specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Poprzez aktywny udział w warsztatach i konkursach uczestnicy zdobywali atrakcyjne nagrody. W ten sposób zapoznawali się z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku odbyło się 238 warsztatów, w których wzięło udział ponad 11 tys. dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywała się poprzez współpracę z mediami oraz za pośrednictwem materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci plakatów i kartek pocztowych. Działania te miały także charakter promujący Kampanię i jej partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierały dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących w pasie wybrzeża Bałtyku. W trakcie Kampanii plakaty i kartki pocztowe trafiały na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach. Podczas Kampanii do 46 współpracujących z Fundacją RECAL punktów skupu trafiło 361 ton aluminiowych puszek po napojach. Łącznie podczas ośmiu dotychczasowych edycji do punktów skupu trafiło 2141 ton alu-puszek. Wszystkie te puszki trafiły do ponownego przetworzenia i zostaną przetworzone na nowe puszki do napojów. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Na potrzeby Kampanii „Czyste Plaże” w 2007 roku przygotowano 3 tys. plakatów i 15 tys. kartek pocztowych oraz 20 tys. worków na puszki (małych i dużych), 20 tys. magnesów, 1 tys. koszulek, 4 tys. smyczy na klucze oraz 1 tys. puszek-skarbonek.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj