16 września w Gdańsku wystartowała akcja “Czyste Przystanki” będąca częścią Kampanii: Zmieniamy Twoje Miasto. Grupa prowadzona przez zastępcę prezydenta miasta Macieja Lisickiego, składająca się z członków projektu Civitas Plus Mimosa, ZKM, ZDiZ, FRAG oraz PSSTM sprzątała wiaty przystankowe z zawieszonych na nich nielegalnie ulotek, reklam i plakatów.

Aktywistów wyróżniały niebieskie kurtki z logiem akcji.  Kampania miała na celu pokazanie i zachęcenie mieszkańców do zrywania ogłoszeń i reklamowych "wlepek" umieszczonych w nielegalnych miejscach. Zaprezentowano również tablice, które zostały umieszczone na przystankach, właśnie po to, aby na nich można było wywieszać różnego rodzaju informacje, ogłoszenia, reklamy, itp. Przez osiem najbliższych tygodni specjalna ekipa (ubrana w stroje z logiem akcji) będzie dbała o czystość na przystankach.

– Akcja "Czyste Przystanki" zrodziła się z obserwacji przystanków oblepionych ogłoszeniami wszelkiej maści. Chcemy uwolnić wiaty od ulotek. By wizja stała się realna, na przystankach objętych akcją zostaną postawione tablice ogłoszeniowe. "Czyste Przystanki" oprócz poprawy estetyki miasta mają również na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości aktów wandalizmu i wykroczeń na przystankach transportu publicznego – tłumaczy Małgorzata Ratkowska, koordynatorka projektu "Civitas Mimosa" w Gdańsku.

12 wybranych pilotażowo przystanków komunikacji miejskiej w centrum Gdańska zostało wyposażonych nie tylko w tablice, ale też w monitoring wizyjny. W walce z przyklejaniem ulotek na wiatach pomagać mają również wzmożone patrole Straży Miejskiej.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj