W Brwinowie (woj. mazowieckie) podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w dniu 21 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów. Sygnatariuszami dokumentu byli: Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Andrzej Guzik – burmistrz Gminy Brwinów oraz Elżbieta Dolota – skarbnik Gminy Brwinów.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Czyste życie…” pozwala na refundację, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kosztów ponoszonych na realizację zadań z zakresu przedsięwzięcia do kwoty 94 238 225,86 PLN (27 369 373 EUR). Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 159 449 117 PLN (46 308 410 EUR) w tym VAT – 28 305 870 PLN (8 220 804 EUR).

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” polega na wybudowaniu ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach i Parzniewie, ok. 30 km sieci wodociągowej w Otrębusach, Kaniach i Parzniewie, dwóch pompowni sieciowych wody w Brwinowie i w Otrębusach oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i w Parzniewie. Całość zadań została podzielona na osiem kontraktów budowlanych. Koniec przedsięwzięcia został zaplanowany na grudzień 2013 r.

źródło: brwinow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj