W Darłowie mają plan na pozyskanie rządowych dotacji. Jakie są pomysły na rozwój miasta? Samorząd będzie się starać o kolejne dofinansowanie. Chodzi projekt związany z budową magistrali wodociągowej oraz projekt dotyczący uzbrojenia terenów inwestycyjnych na górce, tzw. Patelni.

Urząd Miejski w Darłowie przygotowuje dwa wnioski o dotacje z drugiego konkursu Polskiego Ładu. Mniejszy projekt ma dotyczyć budowy magistrali wodociągowej wschodniej, która ciągle ulega awarii. Trzeba zbudować magistralę poza terenami zabudowanymi. Ten wniosek będzie opiewał na kwotę mniej więcej 5 mln złotych.

– Drugim wnioskiem, na kwotę ok. 10 mln złotych, będzie projekt związany z uzbrojeniem 30 hektarów terenów inwestycyjnych przy projektowanej Alei Bursztynowej zlokalizowanej na górce nad tzw. Patelnią – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Aleja Bursztynowa

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tzw. Patelni przewidziany jest pas drogowy o szerokości 30 metrów. Powstanie droga, pośrodku której będzie bulwar, pas zieleni oraz rekreacji. Swoje miejsce mają tam również znaleźć punkty handlowe, kawiarenki i knajpy. Pierwszy etap tych inwestycji ma obejmować m.in. wodociągi i kanalizację deszczową i przygotowanie terenu. W przyszłości na wspomnianych terenach ma powstać docelowo Aleja Bursztynowa. Prawdopodobnie najpierw powstaną dojazdy techniczne do budowanych obiektów. Teren tzw. Patelni w około połowie został już sprzedany przez Urząd Miejski w Darłowie.

– Na krawędzi wzgórza przewidywana jest szeroka na ok. 30 m, ogólnodostępna promenada widokowa. Znajdą się na niej ławki, fontanny, mobilne punkty gastronomiczne, i punkty z pamiątkami – mówi burmistrz.

Turystyczna przyszłość

Zdaniem darłowskiego samorządu budowa nowej infrastruktury i uzbrajanie terenu dla nowych inwestorów to jest to, co przynosi wszystkim korzyść. Obszar, który jest umownie nazywany Patelnią ma stać się nowoczesnym miastem dla turystów, a oni z kolei będą wymagali obsługi. Jest to szansa na rozwój, a przede wszystkim na powstanie nowych miejsc pracy dla wielu darłowian

– Na naszym obszarze nie ma wielkiego zainteresowania jeśli chodzi o tworzenie fabryk. Jest zainteresowanie ze strony inwestorów jeśli chodzi o budowę hoteli, resortów i kompleksów wypoczynkowych. I to jest nasza przyszłość – mówi Arkadiusz Klimowicz.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Burmistrz wyprzedaje działki jak szalony i mówi o nowych miejscach pracy…..a Darłowo od 20 lat najwyższe bezrobocie w województwie….hypokryta

Skomentuj