Państwowy Inspektor Sanitarny zatwierdził „System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” w zakresie mikrobiologii. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w Wodociągach Dębickich kompleksową modernizację całego budynku laboratorium, zaś pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt.

– Opracowano i wdrożono program sterowania jakością badań, a zespół pracowników laboratorium od kilku lat bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości. Zatwierdzenie systemu jakości wody jest potwierdzeniem kompetencji i wiarygodności laboratorium. Jest też gwarancją tego, że woda dostarczana do dębickich kranów znajduje się pod w pełni profesjonalnym nadzorem – mówi Jacek Gil, prezes zarządu Wodociągów Dębickich sp. z o.o.

źródło: debica.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj