Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami – przypomina Ministerstwo Środowiska.

23 stycznia 2016 r. stracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach (z 14 grudnia 2012 r.). Konkretnie chodzi o zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni najpóźniej do 22 stycznia 2016 r. uzyskać nowe decyzje. Ministerstwo Środowisko przestrzega też, że podmioty, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj