1 / 3

Pierwotną decyzję zezwalająca na wycinkę drzew przy ul. Bukowskiej w Poznaniu uchyliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo uchylenia decyzji, deweloper dopuścił się wycinki drzew. Po informacjach o działaniach inwestora próbowano przeprowadzić kontrolę w celu potwierdzenia stanu faktycznego na miejscu, jednak urzędników nie wpuszczono na teren budowy, a całość zakończyła się interwencją policji.

Przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu ma powstać zabudowa składająca się budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali usługowych. Inwestor w połowie stycznia wystąpił o zgodę na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją. W zamian za usunięte 25 drzew kolidujących z budową inwestor został zobowiązany do posadzenia 106 drzew – w tym 88 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa w Poznaniu.

Pierwszą decyzję dotyczącą wycinki drzew uchyliło ministerstwo

11 października stowarzyszenie Prawo do Przyrody, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego i ochrona przyrody poinformowało o tym, iż decyzja zezwalająca na wycinkę cennych, wiekowych lip przy ul. Bukowskiej 18 w Poznaniu została uchylona po odwołaniu złożonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie złożyło wspomniane stowarzyszenie w razem z Koalicją ZaZieleń Poznań zrzeszającą organizacje i osoby działające na rzecz ochrony obszarów o wartości przyrodniczej w Poznaniu. Mimo uchylenia decyzji przez MKiDN, deweloper dopuścił się wycinki drzew.

Zawiadomienie o nielegalnej wycince

Zawiadomienie o nielegalnej wycince drzew na terenie nieruchomości między Bukowską a Grunwaldzką w Poznaniu zostało przekazane – do Policji, Nadzoru Budowlanego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz WKiOŚ i Konserwatora Zabytków UM w Poznaniu oraz Prezydenta Poznania. Zawiadomienie to wystosował wystosował członek Koalicji ZaZieleń Poznań,  Robert Kalak.

W zawiadomieniu czytamy: “Zawiadamiam, że na terenie nieruchomości zostały wycięte wiekowe drzewa bez uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na ich wycinkę.
Wnioskodawca – spółka Bukowska 18 MP Sp. z o.o. Sp. k. – nie uzyskał prawomocnej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, ponieważ od wydanej 6 lipca 2020 r. przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji w ustawowym terminie wniesiono odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już samo złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, o czym wnioskodawca był poinformowany, bo jest to zapisane w samej decyzji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 17 września 2020 r. uchylił decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. Tak więc wnioskodawca wyciął drzewa nie posiadając prawomocnej decyzji, czyli w tym przypadku wyciął je nielegalnie.”

Miasto podejmuje działania

W odpowiedzi na zawiadomienie miasto podejmuje działania “Po zawiadomieniu o możliwości nielegalnej wycinki, która dotarła do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, jego pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia kontroli” – czytamy w informacji Urzędu Miasta Poznania. – “Niestety, nie wpuszczono ich na teren budowy. Inspektorzy wezwali policję, która po dokonaniu oględzin stwierdziła, że doszło do nielegalnej wycinki.

Wszczęto postępowanie z urzędu ws. usunięcia drzew bez zezwolenia

Wobec zaistniałej sytuacji Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie z urzędu ws. usunięcia drzew bez zezwolenia. Jeżeli informacja o nielegalnej wycince zostanie potwierdzona w trakcie oględzin, postępowanie będzie zmierzało w stronę wymierzenia inwestorowi administracyjnej kary pieniężnej (na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody). Wyznaczono już termin oględzin. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zawiadomił także o sprawie policję oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków – informuje Urząd Miasta Poznania.

Aktualizacja: otrzymaliśmy oświadczenie od dewelopera – spółki Bookowska 18.

Czytaj więcej

Skomentuj