W drugim kwartale rząd planuje przyjąć uchwałę ws. Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO 2028) – wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W dokumencie zostanie wskazane m.in. szacunkowe zapotrzebowanie na inwestycje w gospodarowaniu odpadami.

W informacji zamieszczonej na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu przypomniano, że plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Obecnie obowiązujący plan był przyjęty przez rząd 1 lipca 2016 r.

KPGO 2028 obejmuje wszystkie rodzaje odpadów

Jak wyjaśniono, KPGO 2028 obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju, w szczególności odpady komunalne, odpady powstające z produktów, odpady niebezpieczne i inne specyficzne rodzaje odpadów. “Dokument określa politykę gospodarki odpadami zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (…) W KPGO 2028 zawarta jest analiza stanu gospodarki odpadami, prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów, cele oraz kierunki działań w zakresie polityki gospodarki odpadami, a także określone są zadania do realizacji dla odpowiednich jednostek organizacyjnych podległych Radzie Ministrów” – wskazano.Dodano, że w KPGO 2028 zawarto też rekomendacje dotyczące surowców krytycznych, a także przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska morskiego i lądowego. Plan przewiduje też odpowiednie działania w celu ograniczania powstawania odpadów.

Szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

“W KPGO 2028 przedstawiono szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na PSZOKi, instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych (bioodpadów, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali). Przewidywanymi efektami wdrożenia w życie KPGO 2028 będą: ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu, wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami” – poinformowano.

Czytaj więcej

Skomentuj