Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: KPGO

Łącznie artykułów: 17.

Nowy projekt KPGO. Jaka jest opinia prawników?

Nowy projekt KPGO. Jaka jest opinia prawników?

- Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło licznych stanowisk i apeli środowisk samorządowych sprzeciwiających się standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - to jeden z błędów nowego projektu KPGO, o których pisze Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

NFOŚiGW spotkało się z urzędnikami w sprawie WPGO

NFOŚiGW spotkało się z urzędnikami w sprawie WPGO

13.04.2016
0

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie władz funduszu z przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Rozmawiano o aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz tworzeniu planów inwestycyjnych.

KPGO trafił do konsultacji społecznych

KPGO trafił do konsultacji społecznych

04.04.2016
1

Do 25 kwietnia można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) z 9 marca 2016 r. KPGO wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skierowano właśnie do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.

css.php
Copyright © 2023