Premier Beata Szydło podpisała Uchwałę Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Ogłoszenie tego aktu prawnego nastąpi najpóźniej do 26 sierpnia.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, premier Beata Szydło podpisała uchwałę w czwartek, 28 lipca.

Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co sześć lat. Obecnie obowiązujący Krajowy planu gospodarki odpadami powinien zostać zaktualizowany do końca 2016 r.

Konieczność sporządzenia nowego planu wynika z unijnych wymagań zawartych w Umowie Partnerstwa, określającej kierunki wykorzystania unijnych funduszy w latach 2014-2020. W umowie określono tzw. warunki ex ante, w ramach których musimy mieć co najmniej jeden plan gospodarki odpadami zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przyjęcie KPGO pozwoli nam ów wymóg spełnić, a tym samym uruchomić otrzymanie przez Polskę środków z funduszy europejskich na inwestycje w gospodarkę odpadami do 2020 r. Zapisane w KPGO zadania powinny też znaleźć odzwierciedlenie w aktualizowanych obecnie wojewódzkich planach gospodarki odpadami.

Co z planami wojewódzkimi?

Opóźniające się prace nad KPGO wstrzymywały również tworzenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Jeszcze kilka dni temu Magdalena Hryncewicz z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informowała nas: – Do chwili obecnej Ministerstwo Środowiska nie opracowało, a Rada Ministrów nie uchwaliła Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w związku z powyższym, a także zgodnie z opinią Biura Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Województwa nie ma możliwości uchwalenia WPGO z powodu braku dokumentu wyższego szczebla.

Podobne tłumaczenia słyszeliśmy w urzędach marszałkowskich województw, m.in. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego czy łódzkiego. Jednocześnie urzędnicy zapewniali, że gdy tylko przyjęty zostanie KPGO, plany wojewódzkie zostaną szybko przyjęte i opublikowane.

Czytaj więcej

8 Komentarze

  1. Witam
    I teraz gminy muszą w ciągu 6m-c od dnia uwalenia WPGO uaktualnić regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie, który należało uchwalić do 31.07.2016r.- ciekawe prawda.

    • WPGO zgodnie ze ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw również miały być uchwalone do 30.06.2016! to również ciekawe, ale przecież z ustawy nie wynikają żadne konsekwencje za nie dotrzymanie terminu ustawowego…

  2. To następny absurd i powrót do sterowania ręcznego, czyli najpierw plan krajowy, potem plany wojewódzkie i….czyli główny planista kraju coś zaplanował a doły muszą realizować. ALE TO JUŻ BYŁO – i przynajmniej część pamięta jak to się skończyło!!!

Skomentuj