PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: prawo

Łącznie artykułów: 368.

Prace w lasach miejskich

Prace w lasach miejskich

Lasy położone w granicach aglomeracji miejskich mają do spełnienia różnorakie funkcje, poczynając od rekreacyjnych, poprzez sanitarne, a na gospodarczych kończąc. Ich specyficzne położenie powoduje, że mogą one zostać uznane za lasy ochronne na podstawie Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2023 r. poz. 1356).

Dwa lata w zawieszeniu za składowanie zatrutej pestycydami gleby

Dwa lata w zawieszeniu za składowanie zatrutej pestycydami gleby

20.02.2024
0

Na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku skazał b. wicewojewodę pomorskiego i b. prezesa spółki Port Service Krzysztofa Pusza, w sprawie składowania pozostałości niebezpiecznych odpadów na terenie dawnej żwirowni w Ełganowie (Pomorskie).

Kontrole szamb i problemy z gminnym raportowaniem

Kontrole szamb i problemy z gminnym raportowaniem

12.02.2024
0

W naszym artykule pt.: "Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni" pisaliśmy m.in o tym, że do końca sierpnia 2024 r. gminy mają obowiązek przeprowadzenia kontroli szamb. W przeciwnym razie będą im grozić wysokie kary. Natomiast do kwietnia br., do właściwych instytucji trafić mają wymagane prawem gminne sprawozdania. Niestety, teraz okazuje się, że wywiązanie się z tego obowiązku może sprawiać problemy.

Chcą ocalić wrocławski trzonolinowiec

Chcą ocalić wrocławski trzonolinowiec

05.02.2024
0

Niezwykle cennymi dla miast obiektami są charakterystyczne budynki. Dzięki nim miejski krajobraz nabiera wyjątkowego kolorytu. Bez wątpienia, tego rodzaju obiektem jest wrocławski trzonolinowiec. Jednak z uwagi na pogarszający się stan techniczny obiektu, konieczny jest natychmiastowy, gruntowny remont budynku, a mieszkańcy muszą czasowo opuścić swoje lokale. W sprawę zaangażowały się miejskie władze samorządowe Wrocławia.

Trwałość zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Trwałość zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Drzewa i krzewy jako cenne obiekty przyrodnicze podlegają ochronie, a jedną z jej form jest konieczność uzyskania – na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) – zezwolenia na ich usunięcie. Nie wszystkie decyzje wydawane przez organy administracji są jednak satysfakcjonujące dla wnioskodawców.

Nowości w prawie o biometanie

Nowości w prawie o biometanie

1 października 2023 roku, z wyjątkami określonymi w art. 50 ustawy, weszła w życie istotna i obszerna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakres przedmiotowy uregulowany nowymi przepisami obejmuje wiele obszarów związanych z branżą OZE. Jeden z nich stanowi rynek biometanu, którego uruchomienie jako alternatywy dla gazu ziemnego jest bardzo pożądane. 

Branża odpadowa gotowa do współpracy. A politycy?

Branża odpadowa gotowa do współpracy. A politycy?

Październikowe wybory zmieniły układ sił politycznych w Polsce. Nowe otwarcie to nowe szanse na załatwienie spraw, które przez lata nie doczekały się załatwienia. Ale to też ryzyko, że na fali zmian podjęte zostaną decyzje, które zagrozić mogą dotychczas zgromadzonemu dorobkowi. W tej sytuacji warto sobie przypomnieć, co w gospodarce odpadami stanowi długofalową, obliczaną na dziesięciolecia strategię. I na tej podstawie budować taktykę na najbliższe lata. 

Refleksja nad unijną dyrektywą i kontrolami oczyszczalni

Refleksja nad unijną dyrektywą i kontrolami oczyszczalni

19.10.2023
0

Dziś (18 października br.) podczas drugiego dnia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023 odbyła się IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych", której organizatorem był Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS.

System SENT ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów. Jest projekt

System SENT ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów. Jest projekt

28.09.2023
0

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów, takich jak farby, lakiery czy kleje - przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany 25 września 2023 na stronach RCL. Jak dodano, rozszerzenie SENT ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej.

Lepienie prawnego Frankensteina

Lepienie prawnego Frankensteina

W toku toczących się prac konsultacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczących zasadności wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonującej od 2021 r. Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosił potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze sposobu uregulowania materii zamówień in house. 

Sprawa Rafała Baniaka: zamiana aresztu na kaucję

Sprawa Rafała Baniaka: zamiana aresztu na kaucję

30.08.2023
0

Rafał Baniak, oskarżany o ustawianie przetargów w warszawskim MPO, opuszcza areszt. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Lex knebel trafi na biurko prezydenta. Szok i niedowierzenie przeciwników

Lex knebel trafi na biurko prezydenta. Szok i niedowierzenie przeciwników

18.08.2023
0

W czwartek (17 sierpnia br.), Sejm RP głosował nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu RP odrzucającej rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, określanej też jako „ustawa ocenowa” lub „Lex knebel”.

Nowela rządowego rozporządzenia dotyczącego fotowoltaiki

Nowela rządowego rozporządzenia dotyczącego fotowoltaiki

09.08.2023
0

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Łatwiej będzie także budować garaże czy małe parkingi.

Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapewnienie przez gminę obsługi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozostających w lokalnym systemie odbierania odpadów musi nastąpić poprzez udzielenie zamówienia publicznego. Odmiennie niż względem nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego musi nastąpić po przeprowadzeniu przetargu.

css.php
Copyright © 2024