Z raportu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) wynika, że przez następnych kilkanaście lat powinniśmy wydać na inwestycje w gospodarkę odpadami niemal 25 mld zł.

Dokument, który jest podstawą zmian w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami na 2022 r., ujrzał światło dzienne po udostępnieniu go przez posłankę Platformy Obywatelskiej Gabrielę Lenartowicz w odpowiedzi na interpelację. Wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podawało analizy do wiadomości publicznej.

W raporcie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oszacowano, że łącznie niezbędne będzie poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 18,725 mld zł w latach 2020-2028 i ok. 5,835 mld zł w latach 2029-2034.

Celem opracowania jest ocena potrzeb inwestycyjnych (luki inwestycyjnej) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027 oraz opracowanie informacji o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji do zagospodarowania.

Oprócz m.in. konieczności budowy ponad 800 nowych punktów selektywnego zbierania odpadów, analiza IOŚ-PIB wskazuje także na usprawnienie sortowania i przetwarzania odpadów z grupy papier-metale-tworzywa sztuczne.

Perspektywa na lata 2020 – 2028 wskazuje na konieczność wzrostu przepustowości sortowania mechanicznego odpadów o 4 mln ton. Analiza IOŚ-PIB mówi, że do 2028 roku musimy wybudować ok. 200 nowych sortowni selektywnie zebranych odpadów o przepustowości 10 tysięcy ton rocznie. Szacowany koszt tych inwestycji dla całego kraju to 4,95 mld zł, a na lata 2029-34 – 930 mln zł.

Konieczna jest także rozbudowa infrastruktury jeśli chodzi o przetwarzanie biologiczne odpadów. Koszty inwestycji oszacowana no 2,72 mln zł do 2028 r. Trzeba także zwiększyć przepustowość kompostowni za 4,3 mld zł do roku 2028 i kolejne 960 mln zł do 2034 r.

Pełny dokument “Analiza kosztów gospodarki odpadami – ocena potrzeb inwestycyjnych w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027” dostępny jest na stronie posłanki Gabrieli Lenartowicz.

Czytaj więcej

Skomentuj