Ruda Śląska włączyła się do ogólnopolskiej realizacji projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.

Równie ważne, obok działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie w powiatach rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Udział w projekcie przez gminy jest całkowicie bezpłatny. Projekt finansowany jest m.in. ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu przewidziano: organizację lokalnych debat publicznych, samorządowych konferencji regionalnych, obliczanie śladu węglowego i szeroko pojętą edukację w zakresie zmian klimatu oraz wpływu człowieka na te zmiany.

Każdy z powiatów na okres trwania projektu otrzymał swojego „opiekuna” – Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego. W Rudzie Śląskiej Inicjatorem została Agnieszka Kominek przedstawiciel Stowarzyszenia „EcoTerra”. Przez cztery lata pani Agnieszka będzie wspierać działania podejmowane przez Liderów Projektu oraz inicjować działania na poziomie lokalnym.

W rocznym planie działania „DOBRY KLIMAT DLA RUDY ŚLĄSKIEJ” planowane są  m.in. „II Rudzkie Dni Recyklingu”, wspólne sadzenie drzew, konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce „klimatycznej”, cykliczne artykuły, debaty międzyszkolne.

– Główne tematy, na których chcielibyśmy się skupić, to przede wszystkim wpływ człowieka, czyli każdego z nas na zmiany klimatu, czyli co JA mogę zrobić, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. Z pewnością pojawią się takie tematy jak palenie odpadów w piecach domowych – dlaczego nie wolno tego robić i jakie mogą być skutki, jakie zagrożenia stwarzają dzikie wysypiska i jaki mają wpływ na klimat, możliwości wykorzystania energii odnawialnej, termomodernizacja i wiele innych – mówi Agnieszka Kominek.

źródło: rudaslaska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj