Polscy przewoźnicy lotniczy otrzymają 8 razy więcej darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla niż wynikało to z wcześniejszych wyliczeń. Przydziały uprawień będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r.

Od 2012 roku linie lotnicze są zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Systemem tym są objęte wszystkie loty, które kończą się lub rozpoczynają na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej. Oprócz płatnych, istnieje także pula darmowych uprawnień, dzięki którym linie lotnicze stopniowo będą dostosowywać się do nowych obowiązków. Komisja Europejska opracowała wytyczne jak wyliczyć wielkość darmowych przydziałów dla poszczególnych linii lotniczych. Polska zakwestionowała te wytyczne w świetle istniejącego prawa unijnego – co za tym idzie również polskiego, składając do Komisji Europejskiej wniosek o ich korektę.

Komisja Europejska przyznała, że państwa członkowskie powinny stosować inny sposób obliczania niż wynikało to z wcześniejszych zaleceń i opublikowała właśnie skorygowaną decyzję. W konsekwencji linie lotnicze przypisane do Polski otrzymają właściwą ilość uprawnień do emisji – 8 razy więcej niż wynikałoby z poprzednich wyliczeń.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Komentując tę decyzję, minister Marcin Korolec podkreśla: – Wprowadzenie odpłatności za uprawnienia musi przebiegać stopniowo, dając przedsiębiorcom czas na konieczną modernizację i równoprawną konkurencję na rynku . Dotyczy to także sektora lotniczego. Cieszę się, że dzięki sygnałowi  z Polski linie lotnicze będą miały poprawną wielkość darmowej puli uprawnień na start, co pozwoli im łagodniej przyjąć nowe zasady, a także przełoży się na korzyści dla użytkowników linii lotniczych.

W Polsce z darmowych uprawień będzie mogło skorzystać 5 podmiotów, które spełniły wymogi formalne związane z systemem. Informacje o skorygowanej liczbie uprawnień dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj