Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa MRPO na lata 2007-2013.

Uchwała w tej sprawie została podjęta w czwartek, 26 sierpnia 2010 roku. Ponad 63 mln złotych dotacji popłynie do 11 małopolskich gmin na realizację projektów związanych z budową kanalizacji oraz gospodarką ściekową.

W ramach naboru do działania 7.1 złożonych zostało 36 wniosków. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 26 projektów. Do 12 sierpnia 2010 roku trwała właściwa ocena merytoryczna projektów, w której negatywny wynik otrzymał tylko jeden wniosek (poniżej 60% maksymalnej liczby punktów). Taką ścieżkę formalną musiało przejść 25 projektów (wnioskujących o kwotę 129 078 905,65 zł), które zostały przedstawione Zarządowi Województwa Małopolskiego do oceny strategicznej. Ostatecznie spośród nich Zarząd wybrał 11 wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 7.1.

W związku ze znacznym przekroczeniem zapotrzebowania na środki w tym działaniu, w porównaniu do dostępnej alokacji, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przesunąć dodatkowe 3 mln euro z działania 7.3, zwiększając tym samym środki dostępne na to działanie z 51,5 mln zł do 63,5 mln złotych alokacji. Pozostałe 14 wniosków, z powodu wyczerpania środków zostało wpisane na listę rezerwową.

Listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania otwierają projekty z Gminy Zakliczyn i Trzciany (najwyższa ocena strategiczna). Największe dofinansowanie (po 8 mln zł) otrzymają Gminy Trzciana, Korzenna, Nowy Targ i Miasto Grybów.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj