1 września podpisana została umowa o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Realizacja tego projektu zostanie wsparta środkami Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Wronki (woj. wielkopolskie) oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków. Zmodernizowanych zostanie 2,3 km istniejącej sieci, a powstanie około 16 km nowych rurociągów, co pozwoli na podłączenie do nowej oczyszczalni ścieków 10 tysiącom mieszkańców. Termin zakończenia prac przewidywany jest na czerwiec 2013 roku.

W efekcie uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa gminy Wronki, poprawią się warunki sanitarne mieszkańców i zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska – w tym zwłaszcza wód Warty. Planowany koszt realizacji projektu wynosi ponad 67 mln złotych, zaś maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności – blisko 37,8 miliona.

źródło: wronki.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj