Projekt “Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Środa Śląska, Ciechów, Bukówek” otrzymał potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności.

Dokument został przekazany przez: Ewę Mańkowską, prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu i Bogumiłę Turzańską-Chrobak, zastępcę prezesa zarządu. W spotkaniu w siedzibie Funduszu ze strony beneficjenta wzięli udział: Antoni Biszczak, prezes zarządu Średzka Woda Spółka z o. o. i Waldemar Ziemichód, zastępca kierownika działu technicznego.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie ok. 17 mln zł. W wyniku realizacji projektu realizowanego na obszarze aglomeracji Środa Śląska zostanie m.in. zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i wybudowane 20,4 km sieci kanalizacyjnej.

źróło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj