Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 42 kujawsko-pomorskich gmin.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej to dokumenty wyznaczające cele strategiczne i szczegółowe w dochodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza kierunki rozwoju  gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalnie dobrany do warunków lokalnych. Informacje zawarte w opracowanym planie zostaną wykorzystane przez gminy do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu stanowić będzie do 50% kosztów przygotowania PGN.

Wojewódzki Fundusz w Toruniu jest partnerem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj