W Wodzisławiu Śląskim podczas ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta. Program zakłada możliwość skorzystania z dotacji na zakup i montaż oczyszczalni.

Realizowany będzie w przypadku uzyskania przez Miasto dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dotację do zakupu urządzenia będą mogły starać się osoby planujące zmianę sposobu odprowadzania ścieków poprzez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz właściciele nowych budynków, którzy zamierzają wybudować przydomową oczyszczalnię. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest zamieszkiwanie na obszarach, które nie są i nie będą w najbliższym czasie uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej.

W 2009 r. planowany jest montaż maksymalnie 10 przydomowych oczyszczalni. Liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać w następnych latach, aż do 50 oczyszczalni planowanych w roku 2011.

Koszt kwalifikowany inwestycji wynosi 10 tys. zł i obejmuje koszt zakupu i montażu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków. Wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 50% wartości zadania. Program dopuszcza dofinansowanie inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie będzie wówczas wynosić 75% nakładów inwestycyjnych (montaż + urządzenie), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przeliczaniu na jednego właściciela (właścicieli) budynku mieszkalnego.

Wniosek zgłaszający uczestnictwo w programie dostępny jest w Urzędzie Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – bud. 4a, pok. 301, Biuro Obsługi Klienta – bud. 4b, pok. 115) oraz na stronie internetowej: www.wodzislaw-slaski.pl – Wirtualne Biuro Obsługi Klienta.

źródło: wodzislaw-slaski.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj