Na przełomie marca i kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszy kolejny nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej. Zielone inwestycje finansowane są z zysków z handlu jednostkami emisji AAU, na których Polska zarobiła dotąd ponad 80 mln euro.

O dotacje w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (fundusz klimatyczny GIS) oraz pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW) mogą ubiegać się podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść 10 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln w przypadku projektów grupowych.

– Zapraszamy do składania wniosków i sięgania po pieniądze na konkretne zielone inwestycje. Zarobione przez nas dotąd na klimacie ponad 80 mln euro stają się właśnie środkami na konkretne inwestycje: ocieplenie szkół, przedszkoli, komisariatów i domów kultury. Wystarczy tylko 10 proc. wkładu własnego. Zarządza tymi pieniędzmi największa instytucja finansująca ochronę środowiska w Polsce – NFOŚiGW. Zapraszamy beneficjentów do sięgania po pieniądze i realizowania inwestycji, które chronią środowisko i pozwalają nam oszczędzać energię i pieniądze – podkreśla Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dofinansowanie może zostać udzielone na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jej zakres obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, a także systemów wentylacji i klimatyzacji. Dofinansowanie obejmuje także przygotowanie dokumentacji technicznej, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Przez budynki użyteczności publicznej rozumiane są budynki przeznaczone do pełnienia określonych funkcji: administracji samorządowej, kultury (prowadzonej przez samorządy), oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynki zamieszkania zbiorowego, które przeznaczone są okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeznaczone do stałego pobytu ludzi, m.in. internaty i domy studenckie, domy emerytów, domy dziecka, domy opieki oraz domy zakonne i klasztory.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj