Od stycznia wzrastają o 5-8 proc. opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, gdyż podniesione zostały koszty składowania odpadów na wysypiskach – informuje „Gazeta Prawna”.

Od 1 stycznia obowiązują wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217) składowanie 1 tony odpadów na wysypisku będzie teraz droższe o 25 zł w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że przedsiębiorcy wywożący odpady z gospodarstw domowych zapłacą teraz 100 zł za każdą przywiezioną tonę zmieszanych śmieci na składowisko. Koszt ten może zostać przerzucony na mieszkańców miast i gmin. Ministerstwo Środowiska szacuje jednak, że po podwyżce opłat za składowanie odpadów na wysypisku miesięcznie zapłacimy średnio o 62 grosze więcej niż w roku 2008.

Eksperci, na których powołuje się "GP", twierdzą, że podwyżki mogą być nieznaczne – na poziomie od 5 proc. do 8 proc., ale tylko pod pewnymi warunkami. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, zaznacza, że nieznacznie wyższe opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych będą tylko wtedy, jeżeli firmy, które realizują tego typu usługi, zainwestowały wcześniej w systemy do sortowania odpadów.

źródło: Gazeta Prawna


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj