1 / 13

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” to jedna z ważniejszych inwestycji legionowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie trwa drugi etap tego projektu, zakładający m.in. wymianę układu technologicznego uzdatniania wody oraz budowę trzeciego zbiornika.

Obecnie istniejące ujęcie wody podziemnej „Jagiellońska” zaopatruje w wodę największy obszar miasta Legionowo, łącznie około 32 000 mieszkańców. Dzięki kompleksowej modernizacji SUW, zwiększona zostanie niezawodność dostaw wody dla mieszkańców oraz dobowa retencja wody uzdatnionej. Budowa trzeciego zbiornika pozwoli na przeprowadzanie prac naprawczych w istniejących zbiornikach, które wymagają pilnego czyszczenia i doszczelnienia. Pierwszy etap modernizacji obiektu, przeprowadzony w 2009 r., obejmował m.in. wymianę starych pomp na energooszczędny zestaw hydroforowy, montaż zbiornika wodno-powietrznego zabezpieczającego zestaw hydroforowy przed załączaniem przy krótkotrwałych zmianach ciśnienia w sieci oraz wymianę sprężarek.

Nowoczesny zakład

Eko lokator Toruń

Plany modernizacyjne drugiego etapu projektu obejmują budowę zbiornika wody uzdatnionej i remont istniejących zbiorników, budowę komory zasuw dla projektowanego zbiornika, budowę zbiornika wód popłucznych i remont istniejącego zbiornika oraz wymianę (modernizację) ciągów technologicznych w budynkach stacji uzdatniania – w budynku starego ciągu technologicznego (docelowo budynek aeratorów) oraz w budynku nowego ciągu technologicznego (docelowo budynek filtrów). Po zakończeniu prac związanych z montażem ciągu technologicznego wykonane zostaną niezbędne prace remontowe.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na pilotażowej stacji doświadczalnej projektant, uwzględniając parametry pracy stacji, dobrał układ technologiczny składający się z czterech aeratorów oraz z pięciu zespołów filtrów firmy Calligan typu TWIN Hi-Flo9 UFP 2100, po dwa zbiorniki w każdym. Automatyczne filtry TWIN są kontrolowane przez zawory przeponowe, które otwierają się i zamykają pojedynczo, w celu kierowania przepływem wody podczas fazy pracy i fazy płukania. W zbiornikach zastosowano złoże filtracyjne trójwarstwowe, zawierające piasek kwarcowy, piroluzyt i antracyt. – informuje Barbara Chodak, dyrektor ds. technicznych PWK Legionowo.

Jak to działa?

Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Legionowie wyposażona jest w wizualizację i kontrolę wszystkich obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Stacja pracuje i będzie pracować automatycznie przez 24 godziny na dobę.

Ujęcie składa się z sześciu studni głębinowych ujmujących wody czwartorzędowe, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. B w łącznej wielkości Q = 495 m3/h. Stosowany na SUW „Jagiellońska” proces uzdatniania wody obejmuje: aerację, filtrację i dezynfekcję. Woda uzdatniona gromadzona jest w dwóch zbiornikach, a następnie pompami II stopnia tłoczona do sieci wodociągowej. W procesie filtracji woda surowa po napowietrzeniu w zamkniętych aeratorach wodno-powietrznych poddawana jest odżelazianiu i odmanganianiu – obydwa procesy odbywają się w filtrach ciśnieniowych zamkniętych. Powietrze do aeratorów dostarczają sprężarki powietrzne.

Głównym wykonawcą modernizacji jest firma KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne z Warszawy, która planowo ma zakończyć prace budowlane do 30 września 2015 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 4,3 milionów, w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj