Stary telewizor, komputer czy zużyte urządzenia AGD można oddać do nowego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Przemysłowej w Gorzowie. To już drugi taki punkt w mieście.

Nowy punkt mieści się na terenie Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać tam odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Nowy punkt zbiórki elektrośmieci działa od początku sierpnia. Powstał we współpracy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z gorzowskim Zakładem Utylizacji Odpadów.

Dotychczasowy punkt przy ul. Teatralnej 49 działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Natomiast punkt przy ul. Przemysłowej 14/15 przyjmuje wszelkie zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne od poniedziałku do soboty.
 
Zgodnie z przepisami zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, przeznaczone do recyklingu. Są to tzw. elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać do śmietnika, ponieważ zawierają w swoich mechanizmach szkodliwe substancje. Za wyrzucenie takich urządzeń do śmietnika grozi kara grzywny do 5 tys. zł. O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt oddawany do punktów powinien być kompletny. Nie powinno się samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń, ponieważ demontaż musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach. Za nielegalny demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 2 do 100 tys. zł, zarówno dla firm, jak i osób fizycznych.

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj