Dziś kończy się głosowanie na zwycięzcę konkursu Klubu Gaja – Drzewo Roku. Plebiscyt zgromadził już ponad 14 tys. głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 4 lipca podczas konferencji prasowej w siedzibie Klubu Gaja w Wilkowicach.

Szesnaście finałowych drzew wyłoniono spośród 85 zgłoszeń, które do konkursu nadesłano z całej Polski. W jury konkursu znalazł się dr Zbigniew Wilczek z Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Zgłoszenia nadesłane na konkurs wskazują na bardzo dobre rozpoznawanie walorów przyrodniczych własnej okolicy – podkreśla Zbigniew Wilczek. Mieszkańcy interesują się nie tylko drzewami w centrach miast, osiedli, obok szkół, ale również tymi oddalonymi, położonymi w kompleksach leśnych. – W zgłoszeniach było duże zróżnicowanie gatunków, ale dominowały te rodzime. To ważne, że zwraca się uwagę i ceni gatunki typowe dla rodzimej przyrody. Bardzo ważny był także, podkreślany w zgłoszeniach, kontakt emocjonalny. Emocje mają duże znaczenie w ochronie przyrody. Społeczny udział w tym procesie jest coraz większy. Każdy obywatel może zgłosić wniosek, aby drzewo, szczególnie wyróżniające się w krajobrazie, zostało pomnikiem przyrody.

Konkurs Drzewo Roku jest rozwinięciem programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa Klubu Gaja (http://klubgaja.pl/swieto_drzewa/). W ciągu ośmiu lat na rzecz idei sadzenia nowych drzew stowarzyszeniu udało się zaangażować kilkadziesiąt tysięcy osób. Wiele z nich podejmuje także działania związane z ochroną drzew już rosnących. Często drzewa te narażone są na  niefachowe przycinki, dewastację i wandalizm. Tymczasem przynoszą tak wiele korzyści,  że powinny być pielęgnowane i chronione  jak najcenniejszy skarb. Konkurs Drzewo Roku ma się do tego przyczynić. 

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu Europejskie Drzewo Roku. Projekt został dofinansowany przez Czeską Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej oraz Państwowy Fundusz Środowiskowy Republiki Czeskiej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj