W stolicy rozpoczęto kolejny etap oczyszczania brzegów Wisły – Na Mokotowie: na Łuku Siekierkowskim (od osadnika Wodociągów do Mostu Siekierkowskiego) oraz na Golędzinowie (Praga Płn. – między Mostem Gdańskim a Mostem Grota Roweckiego). Prace prowadzi Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Usuwane są dzikie zwałowiska gruzu, ziemi i śmieci. Planowane jest wywiezienie prawie 5 000 metrów sześciennych odpadów z terenu Golędzinowa (ok. 300 ciężarówek) i ok. 700 metrów sześciennych z Mokotowa (ok. 40 ciężarówek). W ramach prac przygotowawczych wywieziono już 225 metrów sześciennych odpadów komunalnych – śmieci podrzucanych przez niefrasobliwych mieszkańców miasta z remontów mieszkań czy porządkowania piwnic.

Prowadzone prace to kolejny etap porządkowania terenów nad Wisłą. Służą one przywróceniu standardu jakości krajobrazu na cele powszechnej rekreacji nad brzegami rzeki. Usuwane zwałowiska ziemi i gruzu poprawią też warunki przepływu wód wezbraniowych Wisły. Zarówno na Mokotowie jak i Golędzinowie prace są prowadzone w sąsiedztwie ogrodów działkowych. W związku z tym – w ramach prac porządkowych – część zaniedbanych działek zostanie uprzątnięta z zachowaniem występującej tam roślinności. Po wywiezieniu odpadów teren zostanie wyrównany i przykryty wierzchnią warstwą gleby w celu naturalnej sukcesji rodzimej roślinności – charakterystycznej dla tego terenu. Po uprzątnięciu tereny te zostaną zabezpieczone szlabanami w celu przeciwdziałania dalszym zwałkom ziemi i gruzu.

Prace są finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy.

źródło: um.warszawa.pl

Czytaj więcej

Skomentuj