Gmina Jasienica, sąsiadująca z Bielskiem-Białą, chce wyłonić wykonawcę odwiertu w Grodźcu. Samorząd poszukuje złóż geotermalnych, prace mają zostać wykonane do 2024 r.

Dwie oferty wpłynęły w przetargu ogłoszonym przez gminę Jasienica. Na odwiert w Grodźcu samorząd pozyskał blisko 15 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządowcy zakładają, że ta kwota w całości pokryje wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych „Jasienica GT-1”. Jedną z ofert złożyła firma z Warszawy (17,78 mln zł), drugą, opiewającą na 19,57 miliona złożyła spółka z Piły.

Badania i analizy

Urząd gminy poinformował, że firma, z którą zawarta zostanie umowa, będzie miała za zadanie wykonać otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy wód termalnych o głębokości blisko 2 km. Ma też m.in. opracować dokumentację hydrogeologiczną. Komplet badań i analiz pozwoli gminie rozpocząć starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych i umożliwi wystąpienie o koncesję na ich eksploatację.

Duży potencjał

Z analiz, którymi dysponuje samorząd Jasienicy wynika, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 i 90 stopni Celsjusza.

Kurort w Grodźcu

Według Janusza Pierzyny, wójta Jasienicy, geotermia to jeden z elementów stworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w ramach projektu Jasienicki Kurort Zamkowy. Pomysł kurortu powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Jego sercem ma się stać zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do prywatnego przedsiębiorcy, który go odrestaurował. Na terenie około 50 ha wokół zamku powstać ma m.in. muzeum, centrum konferencyjne i edukacyjne z zapleczem hotelowym, ośrodek spa, oranżeria oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe i konne, trasy narciarskie i baseny. Zbudowany ma zostać również dom dla weteranów, a ciepłe źródła będą wykorzystane do ogrzewania domów.

Czytaj więcej

Skomentuj