Piotr Rozwadowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu, został Dyrektorem Roku w konkursie miesięcznika „Przegląd Komunalny” i Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Celem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcja „Przeglądu Komunalnego” wybrały pięciu nominowanych do prestiżowego tytułu Dyrektora Roku. Oprócz laureata byli to:
– Ronald Laska – Remondis Szczecin
– Piotr Leszek Piotrowski – NOVA w Nowym Sączu   
– Zdzisław Rizler – PGK EKOM w Nysie
– Marek Mrówczyński, Prezes MASTER Tychy, a obecnie Prezes Elektrociepłowni "Będzin" SA.

Listę kandydatów do tytułu Dyrektora Roku sporządza się na podstawie nominacji przez członków Kapituły Konkursu oraz nadesłanych kart zgłoszenia. Kryterium wyboru zwycięzcy stanowią inwestycje prowadzone przez zarządzaną przez niego spółkę, a także zastosowane w niej rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz działania w zakresie edukacji ekologicznej.

Piotr Rozwadowski dołączył do grona trzynastu uhonorowanych dyrektorów, zwycięzców wcześniejszych edycji.

Nagrodę wręczono 13 października podczas uroczystej Gali ENVICON 2014 w Poznaniu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj