Dyrektywa dotycząca budowy systemu zbiórki i recyklingu zużytych baterii zostanie przyjęta w UE do końca 2008 r. Jest to efekt kompromisu, jaki osiągnięto na początku maja br. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Europy i Komisją Pojednawczą. Ustalono, że poziom odzysku baterii do 2012 r. wyniesie 25%, a do 2016 r. – 45%. Parlament Europejski dążył do tego, aby poziom odzysku baterii niezawierających kadm i ołów wynosił 55%, jednak osiągnięto kompromisowe 50%. Wyznaczono także poziom recykling baterii zawierających kadm (na 75%) oraz ołów (na 65%).
Dyrektywa powstaje w oparciu o zasady zawarte w dyrektywie WEEE i obarcza producentów baterii obowiązkiem prowadzenia zbiórki i recykling tych materiałów. Producenci będą musieli również dołączać do baterii etykietę informującą o jej mocy. Obecnie tylko sześć krajów UE ma zorganizowany system zbiórki i recyklingu baterii.
W UE każdego roku zużywa się ok. 800 tys. ton baterii samochodowych, 190 tys. ton baterii przemysłowych oraz 160 tys. ton baterii przenośnych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj