W Brodach Poznańskich (gmina Lwówek) powstaje innowacyjna biogazownia. Podczas „Dnia otwartego” można było na własne oczy zobaczyć jak działa 6 mikroinstalacji.

„Dzień otwarty” był okazją do podjęcia tematu biogazowni w szerszym ujęciu. Podczas części konferencyjnej wystąpili m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy opowiadali o wielkim potencjale biogazu w Polsce. Olbrzymie zasoby, w przeciwieństwie do Niemiec, nie są odpowiednio wykorzystywane. Mikroinstalacje w Brodach Poznańskich, oprócz zalet związanych z praktycznym zastosowaniem (ciepło dla mieszkańców), stanowią również duże pole do badań naukowych. Pozwolą one jeszcze lepiej wykorzystać potencjał biogazu. Planowane jest również opracowanie i budowa uniwersalnej biogazowni wytwarzającej biometan. Jej zaletą ma być brak wydzielania zapachów, co może pozytywnie wpłynąć na akceptacje społeczną tego rodzaju przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” finansowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Mikroinstalacje znajdują się na terenach należących do poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk.

A tak wyglądają mikroinstalacje.

1 / 18

Czytaj więcej

Skomentuj