Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosza nabór w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 2 – dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem Części 2 Programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:
1) racjonalizację zużycia energii elektrycznej
2) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu
3) modernizację procesów przemysłowych
4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki, w wysokości do 230 milionów zł.
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 01.08.2011 r. do 31.08.2011 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/ewe-czesc-2—konkurs-1/

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj