Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną edycję konkursu pn. “EkoAktywni 2011”.

Organizowany od 2008 roku konkurs jest przeznaczony dla organizacji społecznych z województwa śląskiego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Celem tej rywalizacji jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Biura Funduszu wypełnionego zgłoszenia wraz z opisem działalności. Do zgłoszenia można dołączyć rekomendacje (np.: wydane przez władze szczebla wojewódzkiego – wojewodę, marszałka, kuratora oświaty lub przez władze samorządowe szczebla powiatowego – starostę, prezydenta miasta).

Zgłoszenia należy dołączyć na adres biura Funduszu, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w terminie do 31.12.2011r. z dopiskiem "Konkurs EkoAktywni’2011".

Jury wyłoni zwycięzców w styczniu 2012 roku, a ocenie podlegać będzie działalność organizacji lub stowarzyszenia w 2010 i 2011 roku. Laureaci otrzymają nagrody finansowe.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj