1 / 3

W ramach  Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poznańskiego Waste-Klastra powstały kolejne wynalazki zgłoszone do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP.

Tym razem jest to specjalna mieszanka o nazwie EKODUKT. Technologia ta jest przeznaczona do budowy, naprawy i renowacji dróg gruntowych, w tym dróg leśnych, dojazdów do pól, ścieżek i dróg w terenach chronionych, szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.

Technologia polega na wbudowaniu specjalnych mieszanek glin i nieorganicznych substancji mineralnych wraz z kruszywami lokalnymi lub materiałem występującym w drodze. Zarówno mieszanka jak i jej wbudowanie przeszły pomyślne próby w testach laboratoryjnych, na drodze wewnętrznej Tatrzańskiego Parku Narodowego (fot. 1 i 2) i na ścieżkach turystycznych w Gorcach.

Zasadniczą zaletą tej technologii jest możliwość wykorzystania lokalnych surowców mineralnych, drobnych frakcji odpadów wydobywczych czy też urobku z naprawianej drogi lub ścieżki. Umożliwia to oszczędną budowę dróg gruntowych przy jednoczesnym zachowaniu ich ekologicznego charakteru.

Przyszłość technologii jest niewątpliwie związana z polepszeniem skomunikowania wsi, bieżącym utrzymaniem szlaków turystycznych i budową ekologicznych ścieżek rowerowych. Szczególną zaletą tej technologii jest wykorzystanie naturalnych surowców ilastych wspomagających otaczające środowisko przyrodnicze poprzez sorbowanie zanieczyszczeń. Opracowana technologia ogranicza możliwość rozmywania i wypłukiwania dróg gruntowych, a wszelkie prace naprawcze w tych drogach mogą być wykonywane bardzo szybko i z ograniczeniem kosztów prac.

Technologia EKODUKT opracowana została przez zespół naukowców i praktyków w składzie : Krzysztof Czajka – geolog, geochemik, Włodzimierz Urbaniak – chemik, profesor UAM w Poznaniu, Łukasz Łukaszka – technolog, specjalista w zakresie geoinżynierii, Włodzisław Ćwiąkalski – chemik, przedsiębiorca  i Krzysztof Szymił – technolog, przedsiębiorca.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj